Certyfikowany dystrybutor:

Oferta | Lakiernictwo samochodowe | Produkty DynaCoat | Rozcieńczalniki

Thinner Fast

Rozcieńczalnik szybki

Thinner Fast to uniwersalny rozcieńczalnik, który może być stosowany ze wszystkimi rodzajami podkładów, lakierów bezbarwnych i lakierów nawierzchniowych Dynacoat. Przeznaczony jest do napraw pojedynczych elementów karoserii i napraw uszkodzeń o średnich rozmiarach, wykonywanych w temperaturze ok. 20 °C. Moż być użwany w połączeniu z Clear 1000, Clear 3000 Fast, Clear 5000, 2K Epoxy Primer, Filler 4+1, Filler 5+1, Dynacoat Basecoat i 2K Topcoat.​

thinnerfast

Thinner Medium

Rozcieńczalnik średni

​Thinner Medium to uniwersalny rozcieńczalnik, który może być stosowany ze wszystkimi rodzajami podkładów, lakierów bezbarwnych i lakierów nawierzchniowych Dynacoat. Przeznaczony jest do napraw małych i średnich uszkodzeń, wykonywanych w temperaturze od 20 °C do 30 °C. Może być użwany w połączeniu z Clear 1000, Clear 5000, 2K Epoxy Primer, Filler 4+1, Filler 5+1, Dynacoat Basecoat i 2K Topcoat.

thinner_medium

Thinner Slow

Rozcieńczalnik wolny

​Thinner Slow to uniwersalny rozcieńczalnik, który może być stosowany ze wszystkimi rodzajami podkładów, lakierów bezbarwnych i lakierów nawierzchniowych Dynacoat. Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów napraw powyżej 30°C. Może być użwany w połązeniu z Clear 1000, Clear 5000, 2K Epoxy Primer, Filler 4+1, Filler 5+1, Dynacoat Basecoat i 2K Topcoat.

thinner_slow